top of page

Nivåer

1

Nivå 1 fokus ligger på att lära sig grunderna inom Bachata Sensual. Du kommer lära dig olika turer samt viktiga tekniker som frame, tension, takt mm.   

 

Krav

 • Inga förkunskaper 

2

Under nivå 2 arbetar vi med liknande turer som i nivå 1. Här ligger fokuset på att skapa längre sekvenser och övergångar mellan dessa.  

 

Krav

 • Du har dansat i ca 4-6 månader

 • Du ska ha en viss förståelse för bachata sensual

 • Du ska ha en viss förståelse vad begreppen frame och tension är. 

 • Du ska ha dansat socialt några gånger 

 • Du ska ha en viss förståelse på grundläggande sekvenser

3

Nivå 3 fokus ligger på att utveckla turer och kunskaper inom musikalitet, frame och tension. Turerna blir mer komplexa som utmanar dina grunder.

 

Krav 

 • Dansat minst 10-12 månader

 • Har en förståelse för waves, isolation, tension och frame.

 • Du ska ha en viss förståelse på huvudrörelser

 • Har dansat en del socialdans.

 • Du ska ha en bra förståelse på grundläggande rörelser

4

Under den här nivån kommer er förståelse för dansen bli utmanad med hjälp av olika turer och övningar men också musikaliteten.  

 

Krav

 • Har dansat minst 1,5 år 

 • Har en god förståelse för waves, isolation, tension och frame

 • Har en förståelse för huvudrörelse

 • Har dansat mycket socialdans

 • Du ska ha en good förståelse för grundläggande sekvenser/rörelser

5

Nivå 5 är vår senaste kurs. Det kommer vara begränsade platser på kursen. Här kommer vi gå igenom Bachata Sensual på en djupare nivå. Syftet är att utveckla er dans i mån av behov. 

 

Vad vi kommer arbeta med:

 • Mikrorörelser

 • Avancerad förning/följning

 • Musikalitet

 • Turer 

 • Ni kommer få personliga chatgrupper där ni kommer kunna få regelbunden feedback under kursens gång 

Krav

 • Ha en god förståelse för grunderna i Bachata Sensual

 • Ha goda kunskaper för grunderna i Bachata Sensual

 • Vilja bli utmanad

 • Vara motiverad

 • Vara uppvärm och redo innan klassen börjar

 • Träna på turerna till nästa lektion

 • Fasta par!! Vi kommer inte rotera 

Begränsad till MAX 10 par

 

För att ansöka till nivå 5 behöver ni göra följande:

 • Ni anmäler som ett par

 • Göra an föranmälan 

 • Skicka en video när ni dansar (ni som par) till info@fuegodanceschool.com 

 • Mikael & Irina bedömer om ni kan vara med i gruppen 

 • Ni kommer bli inbjudna till en whatsapp grupp

 • 16:e Januari går vi igenom strukturen för nivå 5 

Sista anmälningsdagen är 12:e Januari! 

S

Social Teknik

 

Denna nya kurs fördjupar sig i detaljerna kring att förbättra tre nyckelelement: Frame, Tension och preperationer. Dessa pelare är avgörande för att bli en bättre socialdansare. Vi siktar på att ge en djupare förståelse för dessa koncept. Kursen kommer att utforska olika vinklar och positioner för att förbättra dessa aspekter, med inbegripande av olika övningar. Dessutom kommer vi att fokusera på nyanserna i indikationer och konstant ledning. Vi ska utforska skillnaderna mellan dem, för att förstå fördelarna och utmaningarna med att arbeta med dessa distinkta lednings-/följartekniker. Denna kurs handlar inte om att lära sig sekvenser, utan snarare om att få en djupgående förståelse för tekniken bakom socialdans.

 

Denna kurs är lämplig för dansare på Nivå 2 till 4.

Erbjudanden

Studenter.

 • 15% Rabatt 

Anmäla sig som par (En förare och en följare). OBS! Behöver anmäla sig i samma kurs/er

 • 20% Rabatt

bottom of page