top of page

Värderingar

För oss på Fuego Dance School är det väldigt viktigt att ha en bra atmosfär där alla ska känna sig bekväma och trygga. Därmed, nedanför finner våra regler/värdegrundar som vi står för och som vi kommer förhålla oss till.

Värdegrund för trygg dans

Alla är lika mycket värda, och skall känna sig som en del av gemenskapen 

Alla har rätt att dansa som följare eller förare 

Alla har rätt att neka en dans  på socialgolvet och lämna mitt i en dans om något känns obehagligt 

Alla ska ha ett positivt, uppmuntrande och respektfullt bemötande 

På kurserna väljer ni själva om ni vill byta partner eller dansa enbart med din partner

Vi accepterar aldrig

Sexistiska, rasistiska, homofoba uttalande.

Diskriminering eller kränkande beteende 

Verbala kränkningar 

bottom of page